Produkti
O preduzeću Servis Zapošljavanje Instrukcije

Nautika

Nautičke antene za jarbol

SB-1S

SB-1SVHF nautička antena 156-163 MHz za montažu na jarbol, obložena fiberglasom, s konektorom SO239

Banten, VHF navy antena

Banten, VHF navy antenaBanten, VHF navy antena

OPC-1465

OPC-1465Kabel za povezivanje glavne jedinice i antenskog tunera. Dužina kabla je 10m.

Icom AT-141

Icom AT-141Antenski tuner za MF/HF pomorsko i komercijalno frekvencijsko područje.

SPARK DB-6N

SPARK DB-6NVHF nautička antena SPARK DB-6N

DC-WINDEX

DC-WINDEXDC/WINDEX antena za na jarbol sa WINDEX pokazivačem, dužine 1,3m, SO239 (bez kabla)

Blagajna